Kantoor Colburn Advocaten

Het advocatenkantoor “Colburn advocaten” is een multidisciplinair kantoor dat haar professionele en particuliere cliënten kan bijstaan in nagenoeg alle rechtsgebieden, in het bijzonder:

 • Familierecht (echtscheidingen, adoptie, vereffeningen, dringende en voorlopige maatregelen, …)
 • Jeugdrecht
 • Ongevallen (verkeer, privé, arbeidsvlak, schade en schadeloosstelling, …)
 • Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
 • Vreemdelingenrecht
 • Medisch recht
 • Verzekeringsrecht
 • Vastgoedrecht (mede-eigendom, handels- en woninghuur, koop, pacht, …)
 • Invordering/incasso
 • Handel en distributie (opstellen contracten, begeleiden onderhandelingen, procedures, …)
 • Bouwrecht (opstellen contracten aannemer/architect, bijstand bouwheer, opvolgen en begeleiden expertises, …)
 • Vennootschapsrecht (oprichting ondernemingen, conflicten tussen aandeelhouders, bestuursaansprakelijkheid, …)
 • Insolventie en herstructurering (vereffening, faillissement, reorganisatie, …)
 • Strafrecht (verdedigen van beklaagde of slachtoffer)

Oorsprong van de benaming

Het kantoor is gelegen in de Colburnlei, recht tegenover de hoofdingang van het wereldvermaard glasverwerkend bedrijf Glaverbel, waarnaar de kantoorbenaming verwijst.

De Amerikaanse uitvinder Irving Colburn ontwikkelde, nog in de 19de eeuw, een werkwijze voor de productie van continue vlakke glazen schijven wat de massaproductie van ruiten mogelijk maakte. Hij ontwierp en patenteerde een machine om vlakglas te produceren en heeft op die manier de vooruitgang van onze maatschappij een flinke duw in de rug gegeven door een comfortprodukt te ontwikkelen dat heden ten dage niet meer misbaar is.