Het Colburn Team

Yves Saenen

Yves Saenen

Vennoot

Yves Saenen is lang competitief gebleven in het basketbal, studeerde, na zijn rechtenstudies te hebben afgewerkt, voort in de criminologie, liep vanaf 1986 stage te Antwerpen, alwaar hij aanvankelijk ook kantoor hield, om nadien kantoor te houden aan de Martelarenstraat, thans nog bijkantoor, en om zich nog later te vestigen, samen met Mter Celen en Mter Stessens, aan de Colburnlei op het huidig hoofdkantoor.

Mter Saenen is vooral gespecialiseerd in incasso, zowel voor bedrijven als eenmanszaken, contracten, verkeer, verzekeringen, schade, beslag en executie, doch hij gebruikt zijn algemene vorming ook om andere dossiers van de meest uiteenlopende aard met de nodige zorg in behandeling te nemen.

Mter Saenen is ook schuldbemiddelaar.

Eef Stessens

Eef Stessens

Vennoot

Eef Stessens is in 2002 afgestudeerd aan de Universiteit Antwerpen als licenciaat rechten, doorliep haar stage in Turnhout onder het patronaat van Mter Celen.

De samenwerking verliep dermate vlot dat zij vrij snel na haar stage Mters Celen en Saenen vervoegde in het kantoor aan de Colburnlei.

Mter Stessens heeft tevens een algemene vorming doch spitst haar praktijk voornamelijk toe op personen- en familierecht, strafrecht, vreemdelingenrecht, en in mindere mate arbeids- en sociaal recht.

Mter Stessens is ook curator.

Eli Van Audenhove

Eli Van Audenhove

Vennoot

Eli Van Audenhove studeerde af als Master in de Rechten aan de KULeuven in 2008 en vulde zijn basisopleiding aan met een specialisatie Master na Master in het Vennootschapsrecht aan de Katholieke Universiteit Brussel.

In 2009 is Eli toegetreden tot de balie van Antwerpen, waar hij gedurende 9 jaar werkzaam was bij het kantoor Elegis - Huybrechts, Engels, Craen & Vennoten. Eli staat zowel grote ondernemingen als KMO’s en hun bedrijfsleiders bij, is gespecialiseerd in commercieel en bouwrecht en heeft daarnaast een uitgebreide ervaring in uiteenlopende aspecten van het handels-, vennootschaps- en contractenrecht met een focus zowel op adviesverlening als geschillenbeslechting.

In oktober 2018 trad Eli toe tot Colburn Advocaten.

Hubert Celen

Hubert Celen

Of Counsel

Hubert Celen begon zijn loopbaan, eerst als stagiair, later als advocaat aan de Turnhoutse balie in 1977 en is op korte termijn uitgegroeid tot een vaste waarde, welke met kennis van zaken en specifieke zorg een uitgebreid domein van zaken ter harte neemt, doch zijn sporen vooral heeft verdiend in het arbeids- en het ongevallenrecht.

Mter Celen is ook curator.

Zijn kantoor is steeds gevestigd geweest te Mol, eerst aan de Bresserdijk, later bijkantoor, om rond de eeuwwisseling samen met Mter Saenen en Mter Stessens een hoofdvestiging uit te bouwen aan de Colburnlei.

Inmiddels en sinds midden 2016 geniet Mter Celen van zijn pensioen.

Wouter Luyckx

Wouter Luyckx

Advocaat

Wouter Luyckx beëindigde zijn rechtenstudies in 2010, doorliep zijn stage bij Mters Celen en Saenen en vond er zijn draai dermate goed, dat hij in het kantoor aan de Colburnlei als vaste medewerker aan de slag is gebleven.

Mter Luyckx heeft een algemene vorming en behandelt dossiers van uiteenlopende aard.

Hij was, nog tijdens zijn stage, vice-laureaat van de jaarlijkse pleitwedstrijd aan de Turnhoutse balie en heeft tevens een kantoor in Vlimmeren.

Elke Geboers

Elke Geboers

Secretariaat

Elke Geboers verzorgt samen met Anouk Louwet het uitgebreide secretariaatswerk. Samen zijn ze de administratieve motor achter het team.

Anouk Louwet

Anouk Louwet

Secretariaat

Anouk Louwet verzorgt samen met Elke Geboers het uitgebreide secretariaatswerk. Samen zijn ze de administratieve motor achter het team.

Voor algemene vragen of indien u niet weet bij wie u terecht kunt, kan u contact opnemen met ons secretariaat.